Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van de Glas Branche Organisatie van toepassing.

Op door onze uitgegeven offertes zijn de volgende punten van toepassing:

 • Genoemde prijzen zijn 1 maand prijsvast
 • Wachturen ontstaan door derden, wordt €50,- per uur berekend
 • De werkplek dient asbestvrij te zijn
 • De werkplek dient schoon en vrij bereikbaar te zijn
 • Indien er bestaand werk wordt uitgevoerd, dan is de prijs inclusief het verwijderen en afvoeren van het bestaande glas, worden de sponningen gereinigd en indien nodig in de grondverf gezet. Daarnaast worden en standaard glaslatten geleverd.
 • Raam- en of kozijnaanpassingen zijn niet mee gecalculeerd, indien deze niet van te voren bij ons bekend waren.
 • Uit gegaan is van montage van buiten af. Bij montage van binnen uit kan een prijsaanpassing noodzakelijk zijn.
 • Uitvoering in 1 fase
 • Prijs is inclusief beglazingsbenodigdheden
 • Montage volgens N.P.R. 3577 door vakbekwame (gecertificeerde) monteurs
 • Het glas zal eenmaal breukvrij geplaatst worden
 • Indien maten en of aantallen veranderen kan dit een prijs aanpassing ten gevolge hebben
 • Materiaal huur, meer- en minderwerk door onvoorziene omstandigheden zijn verrekenbaar tegen geldende eenheidsprijzen
 • Het is mogelijk dat er na opdracht opnieuw ingemeten wordt. Indien er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, die vooraf niet bekend waren, zal er een nieuwe prijsopgave gemaakt worden
 • In geval van aanwezigheid van asbest, in welke vorm dan ook, dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken en de juist maatregelen te treffen. Zodat wij, zonder er mee in contact te komen, kunnen werken.
 • Huidige beglazing gemonteerd in de stopverf of in buthyleen is niet mee gecalculeerd, indien niet van te voren bekend. Wordt het geconstateerd na akkoord, dan wordt er een nieuwe prijsopgave gemaakt.
 • Houtrot is altijd op nacalculatie.
 • Het monteren en demonteren van zonwering valt niet onder onze verantwoording.
 • Onze beglazing wordt geleverd met een schriftelijke fabrieksgarantie van 10 jaar, mits er aan de onderhoudseisen OAD 2011 of NPR 3577 is voldaan. De garantie gaat in op de datum van levering.